Certificates

ISO Türkiye
IATF Türkiye
ISO Bulgaristan
IATF Bulgaristan

 

Awards

Türki̇ye Lab
Bulgari̇stan Lab

 

Quality Policies

Karaca Plastik olarak; otomotiv sektörü ve diğer sektörler için plastik parçalarının üretimi, montajı ve satışı hizmetini veren firmamızda; Kalitemizi Sürekli İyileştirmek, Müşteri Memnuniyeti’nin sürekliliğini sağlayacak kalitede ürünler sunmak temel hedefimizdir.

Bu amaçla aşağıda belirlenen hususlar Kalite Politikamız olarak kabul edilmiştir.

 • Ürün ve hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileşmesini sağlayarak, ilk seferinde doğru üretim yapmak suretiyle verimliliğin ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Müşteri istekleri doğrultusunda ve müşteri beklentilerinin de üzerinde hizmet sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak.
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitilmesi ile bireysel gelişimlerine olanak sağlamak.
 • Çalışanların, Ortakların ve tedarikçilerin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek, hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde katılımlarını sağlamak.
 • Teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, faaliyetlerimiz sırasında çevrenin korunmasına ve enerji tasarrufunun sağlanmasına önem vermek.
 • Kalitede sürekliliğin sağlanması için gerekli kaynakları sağlamak.
 • Risk bazlı düşünceyi hedef alarak, yerinde kalite anlayışı ile sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek müşteri beklentilerine cevap vermek.

Karaca Plastik Yönetimi olarak; yukarıda belirtilen ana hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli desteği vereceğimizi taahhüt ederiz.

 

Safety & Environment Policies

 • Yürürlükte bulunan tüm Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler, müşterilerimizin İSG doğrultusundaki kurallarına ve diğer şartlara uymayı,
 • Üst yönetimin desteği ile şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için, ürettiği ürün teknolojisinde sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 • Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamayı, bu amaçla yöntemler araştırmayı, geliştirmeyi ve uygulamayı,
 • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • İç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alarak çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmeyi,
 • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizin çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini, etkilerini sürekli kontrol altında tutarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetim sistemi ve İSG performansının sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı,

Karaca Plastik Yönetimi olarak beyan ve taahhüt ediyoruz.